Annonsekomiteen for årboken

KOMITÈ


Formann:

Erlend Prytz
e-mail: eprytz@me.com
tlf: 90190440


Komitemedlemmer annonsesalg:

Asbjørn Sæthre
e-mail: assathre@broadpark.no
tlf: 98250451

Christian Bull
e-mail: chrisbull.pelagos@gmail.com
tlf: 95815027

Erik Askvig
e-mail: ea@milship.no
tlf: 93213903

Hansi Borkenhagen
e-mail: hansrb@getmail.no
tlf: 92694659

Harald Askvig
email: ha@milship.no
tlf: 92203551

Petter Andrup
e-mail: petter.andrup@platou.com
tlf: 99231968

Thomas Breivik
e-mail: thomas.breivik@dnb.no
tlf: 90972474

Thomas Kjeldsberg
e-mail: thomask@online.no
tlf: 92822063

Tom Kjeldsberg
e-mail: tkjeldsberg@hotmail.com
tlf: 91843667

Direksjonens representant:

Per Welin-Larsen
e-mail: pwl@bwl.no
tlf: 90 97 37 02