Cercle Munster

 

Cercle Munster, 5-7, rue Munster, L-2160 Luxembourg
Telefon:   +352 47 06 431
Telefaks:  +352 47 25 87
E-post:     reservation@munster.lu
Link til klubbens hjemmeside