Anglo-German Club e.V.

 
Anglo-German Club e.V., Harvestehuder weg 44, 20149 Hamburg, Tyskland
Telefon:   +49 40 45 01 55
Telefaks:  +49 40 44 77 74
E-post: office@anglogermanclub.de
Link til klubbens hjemmeside