Svenska Klubben i Helsingfors

 

Svenska Klubben i Helsingfors, Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors
Telefon: +  358 135 4706
E-post: info@klubben.fi
Link til klubbens hjemmeside.