BORDRESERVASJON: 22 97 97 60Direktør: 
Eivind K. Schøyen

Adresse: Akersgaten 18, 
0158 OSLO 

Telefon kontor:
22 97 97 50 

Telefon klubblokaler:
22 97 97 60 

E-post:
mail@norskeselskab.no

Adresse
Norske Selskab
Akersgaten 18
0158 Oslo
Telefon
22 97 97 60
E-post
mail@norskeselskab.no