En aften i Norske SelskabMaleriet har en dominerende plass i spisesalen.  Det er malt av  Eilif Peterssen  i 1892 og gjengir en tenkt situasjon i vinhandler Juels stue i Sværtegade i København omkring 1780.

Ove Gjerløw Meyer, Klubbens første formann, i gråhvit silkefrakk, er plassert ytterst til høyre. Stående hever han sitt glass og skåler med Johan Herman Wessel som sitter i mørk frakk midt i bildet. Johan Herman Wessel, som fortsatt innehar en fremtredende plass i norsk og dansk litteraturhistorie, var en sentral person. Han var Klubbens ”blomst og krone”!

Johan Nordahl Brun (senere biskop i Bergen) er malt i skarp profil mot døren i bakgrunnen.  Han skrev vår første nasjonalsang ” For Norge, kjæmpers fødeland”. 

Madame Juel er plassert midt i bildet.

Søren Monrad i gul vest leser Wessels bekjente ”gravskrift” over O. G. Meyer. Søren Monrad også kalt ”Søren latiner” var regnet som Klubbens skarpeste hode.

Bak Wessel og Monrad står Knud Lyne Rahbek (foroverbøyd i rosa frakk) og bak ham igjen baron Fredrik Christian Wedel Jarlsberg.  Mannen i rød frakk ved siden av Monrad er Nils Krog Bredal, som sammen med Nordahl Brun dannet en kjerne av medlemmer som følte seg forulempet av den danske begeistring for den tysk-romantiske bevegelse.

I forgrunnen til venstre står Claus Fasting i elegant lysegrønn silkedress. Han ble en av våre første antiklerikale forfattere til tross for at han var teolog. I forgrunnen til høyre finner vi Johan Vibe, Klubbens første sekretær.                                                                                    

Eilif Peterssen har ikke navngitt flere av personene i bildet, men Francis Bull mente at de tre herrene i bakgrunnen godt kan være de norskfødte brødrene Colbjørnsen som alle gjorde seg sterkt gjeldende i sin samtid.

Til venstre i bildet kommer Karen Bach inn med samovaren.