Velkommen til Norske Selskab's medlemssider

Arrangementer uke 3:

 

Fredag 22. januar: 

Afternoon tea med damer og gjester fra kl. 14.30
Les mer i spalten til venstre.


Drop in er ikke mulig - alle besøk må reserveres på forhånd.

Navn og telefonnr. til gjester må registreres.

 

Kontakt:

Telefon klubblokaler: 
22 97 97 60

Telefon kontor:

22 97 97 50

E-post Norske Selskab:
mail@norskeselskab.no