AS Klubbygningen

AS Klubbygningen er et aksjeselskap som eies 100% av Norske Selskab. I 2013 kjøpte AS Klubbygningen Prinsensgate 25. I 2016 ble dette selskapet fusjonert inn i AS Klubbygningen.
AS Klubbygningen forestår utleie av alle lokaler i Akersgaten 18, Øvre Slottsgate 9 og Prinsensgate 25.

Prinsensgate 25 er vedtatt oppusset og arbeidene vil bli igangsatt i januar 2017.

Styret

Truls Holthe (styrets leder)
Peter Groth
Carl Christian Gilhuus-Moe
Klaus Hjelde
Henrik Andenæs
Arild Spandow

Daglig leder

Eivind K. Schøyen