Kontakt ossBORDRESERVASJON: 22 97 97 60Direksjonens formann:

Carl Christian Gilhuus-Moe

Direktør:
Eivind K. Schøyen


Medlemssekretær
22 97 97 53

Hovmester
22 97 97 65

Kjøkkensjef
22 97 97 70

Vaktmester
97 17 59 45

Direktør
22 97 97 51


Adresse: Akersgaten 18, 
0158 OSLO 

Telefon kontor: 
22 97 97 50 

Telefon klubblokaler: 
22 97 97 60 

E-post: 
mail@norskeselskab.no