toppbilde

"Samfunnet har til hensyn å skape kontakt mellom ledende personligheter". Slik er målet med samfunnet definert i vedtektene til Münchens herreklubb - kort og enkelt. Et mangfoldig arrangementsprogram gir muligheten til å bli kjent med hverandre, til å utveksle tanker og til å utfordre egne synspunkter.

Arrangementskalenderen inneholder ikke kun foredrag rundt aktuelle, kulturelle og vitenskapelige temaer, men vi inviterer også til besøk i operaen og teatret, besøk på utstillinger og virksomheter og passer på at man får tid til sosiale arrangementer.

Ikke minst er det de åtte eller ni eksklusive reisene som fører medlemmene sammen og bidrar til at det formes vennskap som varer selv om München kanskje ikke er midtpunktet til et medlems liv lenger.

Klubben tar særlig hensyn til at medlemmene er bevisst på deres samfunnspolitiske ansvar. Det mottas kun personer som kan bevise deres interesse i det sosiale livet, som f. eks. ved hjelp av aktiviteter i det sosiale, kulturelle og offentlige livet eller i veldedighetsarbeid. Her er det ikke typen engasjement eller retning som teller: Ytringsfrihet har prioritet, siden den er den mest sannsynlige garanti for forslag og nye idéer som åpenbares i samtaler med hverandre. Vi er overbevist om at det er godt for en mann å kunne drøfte sammfunnspolitiske problemer og bidra til en saklig offentlig diskusjon.

Da Münchens herreklubb ble åpnet på ny den 22. mai 1973 etter at forgjengerklubben ble oppløst av nasjonalsosialistene i 1934, konsentrerte man seg bevisst på tradisjon og sine tidligere røtter. Men nesten hele kildematerialet var tapt og nesten ingen av de tidligere medlemmene var i live. I motsetning til tidligere tider, da klubben så seg selv som Münchens midtpunkt for det sosiale og kulturelle livet, er det i dag også det samfunnspolitiske elementet som inngår i klubbens verdier.

Imidlertid betrakter Münchens herreklubb seg selv ikke som en interesseorganisasjon. De satser heller på meningsmangfold og ytringsfrihet. Derfor tar man hensyn til at visse jobbkategorier ikke er representert for ofte. Det som er viktig for å kunne bli medlem (man må anbefales og det er prinsipielt ikke mulig å søke) er å ha en moralsk riktig livsinnstilling og åndelig fleksibilitet. Dette kan uttrykkes med ordene til æresmedlemmet Dieter Wendelstadt: "Utdannelse, integritet, stil, beskjedenhet og sikkerhet burde være grunnegenskaper til ethvert medlem."

Alle medlemmers fruer bys til nesten alle arrangementer. Klubben utvikler også livslange forbindelser til dem. Enkene til klubbens medlemmer får fortsatt årsprogrammet samt invitasjoner til arrangementene. Etter kun få år kunne klubbens første president Dr. Werner Disko konkludere: "Det er særlig fruene som er klubbens grunnleggende eliksir på grunn av deres deltakelse og deres gledelige engasjement."

München, 23.09.2013

Prof. Dr. Jörg-E. Cramer


Münchener Herrenclub
Brienner Straße 13
80333 München

Telefon: + 089 – 290 733 0
Telefaks: + 089 – 290 733 24
E-post: emmi.schober@t-online.de
Link til klubbens hjemmeside


Brienner Straße 13, 80333 München
Brienner Straße 13, 80333 München