Historie

Norske Selskab er en herreklubb stiftet i København i 1772 av norske studenter. Klubben i København ble oppløst i 1813, men gjenstiftet i Christiania i 1818 av 16 tidligere medlemmer.

Klubbens historiske betydning ligger i medlemmenes engasjement for Norges frihet og selvstendighet, den gang Norge var under dansk herredømme. Frihetsbevegelsen ga sterke impulser til løsrivelsen fra Danmark. Ved opprettelsen av et eget norsk universitet i Christiania i 1811 ble en rekke av lærekreftene rekruttert blant Norske Selskabs medlemmer.                                    

Medlemmene representerer i dag næringsliv, kultur, vitenskap og embetsverk. Klubben har i dag ca 1100 medlemmer. Søknad om medlemskap krever bl.a. anbefaling fra to av medlemmene.

Klubben viderefører sine historiske verdier og tradisjoner gjennom ulike arrangement og aktiviteter, som kan være av interesse for medlemmene.