Valgkomite

Valgkomiteen ble etablert i mai 2015 i forbindelse med at generalforsamlingen vedtok en del endringer i Norske Selskabs Lover, herunder en ny bestemmelse om valgkomite.  Etter Lovenes § 11 består valgkomiteen av representantskapets ordfører, direksjonens formann og tre medlemmer valgt av generalforsamlingen etter innstilling fra representantskapet.  Valgperioden for de tre valgte medlemmer er tre år.  Valgkomiteens formann velges av generalforsamlingen blant de tre valgte medlemmer.  Valgkomiteen skal gi innstilling (i) til representantskapet om valg av medlemmer til direksjonen og (ii) til generalforsamlingen om valg av medlemmer og suppleanter til representantskapet.


Valgkomiteens medlemmer
Finn Myhre, Formann
Stein Aukner
Olaf Raabe
Espen Husstad
Morten Thorvaldsen