Møterom

Direksjonsrommet, klubbens møterom, står til fri benyttelse for alle medlemmer. Damer har adgang på mandager frem til kl. 15.00, og fredager så fremt det ikke er spesielle arrangementer.

Det kan reserveres via bookingsystemet på våre hjemmesider, eller ved å kontakte booking ansvarlig Christina Helvig Hellesjø på mail@norskeselskab.no eller telefon 22 97 97 60.

Hver reservasjon gjelder for minimum to personer og kan reserveres i åpningstiden fra kl. 11.30 og minimum 2 timer.

Har man møter i rommet kan mat og drikke bestilles til møterommet, eller man kan reservere bord i spisestuen til lunsj.

Rommet inneholder topp moderne AV-utstyr og konferanse telefon.